Ankara Anlaşması (ECAA) hakkinda iş uygulamaları

Ankara Anlaşması (ECAA) kapsamında, yeni ya da mevcut bir işyeri aracılığıyla iş kurmak isteyen Türk vatandaşlarının vize başvuruları alınmaya başlanmıştır.
Başvurular VAF2 formu doldurularak yapılabilir. Ayrıca doldurulması gereken soruları içeren ek bir belge de vardır. Bu belgeyi Vize Başvuru Merkezi’nden temin edilebilirsiniz.

Başvurularında sahtekarlık / yolsuzluk yaptığı düşünülen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sahtekarlık / yolsuzluk olarak kabul edilen faaliyetler, aşağıda belirtilen unsurları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

Birleşik Krallık’ta iş kurma ya da halihazırda kurulu iş başvurularında:

  • Birleşik Krallık’a yasadışı yollardan girmiş ya da girmeye çalışmış olmak;
  • Hile ile izin almış ya da almaya çalışmış olmak;
  • Ülkeye giriş ya da ülkede kalma izni koşullarını ihlal etmiş olduğu halde başvuruda bulunmak;
  • Geçici kabul sürecinde olmak ya da bu süreçten kaçıyor olmak;
  • Kabul edilmeyen bir iltica başvurusu yapmış olmak;
  • Yalan beyanda bulunmuş olmak ve/veya başvuruda belirtilenleri doğrulayacak belge sunamamak;

Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapmak için gereken koşulları sağlayamıyor, ancak mevcut kurallara göre (HC395 belgesinde paragraf 245H – 245K) PBS Tier 1 (Girişimci) kategorisindeki koşulları sağlayabiliyorsanız, bu kategori kapsamında izin için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız başvurunun değerlendirilmesinde, HC395 no.lu belge paragraf 320 de dikkate alınacaktır.

Başvurunuzu desteklemek amacıyla sunduğunuz belgelerin gerçek olup olmadığı başvuru değerlendirme personeli tarafından doğrulanacak ve gerekirse daha ileri seviyede incelemeye tabii tutulacaktır. Tüm belgelerin İngilizce olarak sunulması, gerekli belgelerin yeminli tercümanlara çevirtilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında İngilizce olmayan belgeler dikkate alınmayacaktır. Başvurunuzu değerlendiren denizaşırı ülkelerdeki temsilciliklerimiz, başvurunuzu görüşmek için sizleri mülakata çağırabilir. Başvuru değerlendirme personeli başvurunuza ilişkin nihai kararlarını vermeden önce, başvurunuzu Ankara Anlaşması konusunda uzman kişilerin incelemesine sunacaktır.

Tier 1 kategorilerinde (Girişimci olarak yapılan başvurular da dahil) ve İş Ziyareti kategorisinde başvuru yapmak isteyenler, bu şekilde başvuruda bulunabilir ve bu başvuruları, ilgili kategorilere ilişkin Göç Yasaları’nda belirtilen prosedürlere göre değerlendirilecektir.

Kaynak : http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/visas/ankara-anlasmasi

[fbcomments]