Fitch: İngiltere’yi zor bir süreç bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere’nin eşi görülmemiş bir ekonomik ve finansal şokun ardından karşı karşıya kaldığı mali sıkıntıların önemli boyutlarda olduğunu ve bütçe açıklarının daha hızlı azaltılmasını da içeren güçlü bir orta vadeli konsolidasyon stratejisi gerektirdiğini açıkladı.

Fitch tarafından bugün açıklanan raporda, İngiltere’nin ‘AAA’ olan notunun güçlü politika kurumları, gelişmiş, çeşitlilik arzeden ve esnek ekonomisi, olağanüstü finansman esnekliği ile mali konsolidasyondaki geçmişi tarafından desteklendiği belirtildi.

Ancak Fitch 2008’den bu yana İngiltere’nin kamu borçlarındaki artışın da ‘AAA’ notlu ülkelerin hepsinden hızlı olduğuna ve borçların istikrarı için faiz dışı dengede yapılması gereken ayarlamanın gelişmiş ülkeler içinde en yüksek olanlar arasında olduğunu da belirtti.

[fbcomments]