İngiltere’de mahkumlar İslamiyet’i seçiyor

Cezaevlerinden sorumlu baş müfettiş Anne Owers, mahkumların sadece Müslümanlara tanınan bazı haklardan yararlanabilmek amacıyla din değiştirdiklerini ileri sürdü.

1990’lı yılların ortalarından bu yana İngiltere cezaevlerindeki Müslüman mahkum sayısı dramatik bir şekilde artış gösterdi.

1994 yılında Müslüman mahkum sayısı 2 bin 513 olup bu rakam ülkedeki toplam mahkum sayısının yüzde 5’ini oluşturuyordu. 2008 yılında ise bu sayı 9 bin 295’e çıkarken, toplam mahkum sayısı içindeki oranı da yüzde 11’e çıktı.

Ülkenin en güvenli hapishanelerinde ve gençlerin konulduğu cezaevlerinde görev yapan personel Müslüman olmayanların korktukları için din değiştirmek zorunda kalabileceklerine dair endişelerini dile getirdiler.

Anne Owers tarafından hazırlanan “Müslüman Mahkumların Deneyimleri” adlı raporda son zamanlarda bilinen bazı teröristlerin hapse atılmış olmasına karşın, her 100 Müslüman mahkumun yüzde 1’inden daha azının terör suçundan hapse girmiş olduğuna dikkat çekiliyor.

Owers raporunda cezaevi personelinin, dininin gereklerini yerine getiren Müslümanlar ya da din değiştirip Müslüman olanlar konusunda bazı şüpheleri bulunduğunu belirtip, Müslüman mahkumlara ‘potansiyel terörist’ mumelesi yaparak radikalleştirme tehlikesine dikkat çekti.

İngiltere’deki bütün cezaevleri mahkumlara helal menü seçeneği sunuyor ve bu seçenek Müslüman olmayan mahkumlar tarafından da tercih ediliyor. Müslümanlar cuma namazları nedeniyle işten izin alabiliyor.

Cezaevlerinde dinini değiştirerek İslamiyeti seçen mahkumlardan bazılarına  “Rahatlık Müslümanı” deniliyor. Bu grup cuma namazına gitme izni gibi gerekçelerin  hücrelerinin dışında daha fazla vakit geçirme imkanı sağladığı için İslamiyeti seçtiklerini itiraf ediyor.

Raporda bu tür mahkumlardan birinin, “Yemekler de iyi, başta benim din değiştirmemin nedeni buydu” şeklindeki sözlerine yer veriliyor.

cnnturk

[fbcomments]