Askerlik islemleri ve tecil ettirme hakkinda

Ingiltere’de veya yurtdisinda cesitli nedenlerden dolayi bulunup askerlik konusunda bazi nedenlerden dolayi zamaninda gidememe durumunda yaptiracaginiz tecil ve diger turlu ertelemeler hakkinda assagidaki bilgiler mevcuttur.

Askerlik Şubesi Başkanlıklarına ait telefon ve faks numaraları ve askerlik işlemleri hakkında bilgi için http://www.asal.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İngiltere’de oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın askerlik işlemleri Başkonsolosluğumuzda yapılmaktadır.

İngiltere’de özel veya resmi öğrenci olarak bulunan vatandaşlarımızın askerlik işlemleri ise Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince yapılmaktadır.

İLK ERTELEME

İLK ERTELEME İŞLEMİ İÇİN ŞAHSEN BAŞVURMAK GEREKMEKTEDİR. POSTA İLE BAŞVURU KABUL EDİLEMEMEKTEDİR.

– Yurtdışında yaşarken ilk yoklama zamanı gelen veya,

– Yoklama çağına girdikten sonra askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeden  İngiltere’ye  gelmiş bulunan,

—— Oturma ve çalışma iznine sahip işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensuplarıyla,
—— Fiilen çalışmayıp işsizlik sigortası ile geçimini temin edenler,

aşağıda kayıtlı belgelerle Başkonsolosluğumuza şahsen başvurarak işçi statüsünde askerlik erteleme işlemi yaptırabilirler.

– Yoklama çağı 19 yaşına girilen yılın Ocak ayının 1 nci günü başlar ve 38 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadar sürer.

Gerekli Belgeler:

 • Dilekçe (dilekçe örneği için burayı tıklayınız).
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (2, 3, 4 ve 60. ve ilk geliş tarihi ile çalışma izni damgalarının bulunduğu sayfalar).
 • İngiltere’ye ilk giriş yapılan pasaport farklı ise bu pasaportun da aslı ve ilgili sayfalarının fotokopileri (2, 3, 4 ve 60. sayfalarıyla ilk giriş damgası ile çalışma izni damgalarının bulunduğu sayfalar).
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • 6 adet fotoğraf
 • Bir işyerinde çalışan vatandaşlarımızın işyerlerinden, işveren veya serbest meslek sahiplerinin ise muhasebecilerinden ya da kayıtlı oldukları vergi dairesinden alacakları işe başlama tarihi, işyeri adı, adresi ve telefon numaralarini içeren, bilgisayarda antetli (baslikli) kagida yazilmis bir mektup (Belge tarihi üç aydan eski olmamalıdır. Elyazisi ile yazilmis mektuplar kabul edilmemektedir).
 • Oturma ve çalışma izninin veriliş nedenini gösteren belge.
 • T.C. Pasaportlarında oturma ve çalışma izni damgası bulunmayan vatandaşlarımızın İngiliz pasaportu, vatandaşlık belgesi veya eski T.C. Pasaportlarını da beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
 • Posta Ücreti

Başkonsolosluğumuzun adresi ve çalışma saatleri hakkında bilgi için burayı tıklayınız.


İKİNCİ VE SONRAKİ ERTELEMELER

İşçi, işveren veya meslek erbabı olarak İngiltere’de bulunan vatandaşlarımızın, işçi statüsündeki askerlik ertelemelerinin, fiili askerlik hizmeti yerine getirilene kadar, yoklama çağı süresince, 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Daha önce Başkonsolosluğumuza müracaatla askerlik ertelemesi yaptırmış olan vatandaşlarımızın, bu işlemlerini yeniletmek için aşağıda kayıtlı belgelerle Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile müracaatları gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

 • Dilekçe (dilekçe örneği için burayı tıklayınız).
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (2, 3, 4 ve 60. ve çalışma izni damgalarının bulunduğu sayfalar).
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Bir işyerinde çalışan vatandaşlarımızın işyerlerinden, işveren veya serbest meslek sahiplerinin ise muhasebecilerinden ya da kayıtlı oldukları vergi dairesinden alacakları işe başlama tarihi, işyeri adı, adresi ve telefon numaralarini içeren, bilgisayarda antetli (baslikli) kagida yazilmis bir mektup (Belge tarihi üç aydan eski olmamalıdır. Elyazisi ile yazilmis mektuplar kabul edilmemektedir).
 • T.C. Pasaportlarında oturma ve çalışma izni damgası bulunmayan vatandaşlarımızın İngiliz pasaportu, vatandaşlık belgesi veya eski T.C. Pasaportlarını da beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
 • Posta Ücreti
 • 2 Adet doldurulmuş EK-J Belgesi (EK-J Belgesi için buraya tıklayınız)

İKİNCİ VE SONRAKİ ERTELEME İŞLEMLERİ POSTA İLE YAPILABİLMEKTEDİR.

Başkonsolosluğumuzdan ikinci kez erteleme yaptıracak vatandaşlarımızın ilk erteleme belgelerinin bir kopyasın yanlarında bulundurmaları, mevcut belgelerin okunaklı fotokopilerinin önceden çekilmiş olması ve dilekçelerindeki bilgilerinin tam ve doğru olması işlemlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Posta ile müracaat edilmesi halinde, belgelerin kaybolma riskini önlemek için başvuru belgelerinin kayıtlı olarak (Recorded veya Special Delivery) gönderilmesi önem arzetmektedir.

Posta ile yapılan başvurularda üzerinde isim ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu boş bir zarf göndermeyi de ihmal etmeyiniz.

Başkonsolosluğumuzun adresi ve çalışma saatleri hakkında bilgi için burayı tıklayınız.


DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

A) Dövizle askerlikten yararlanabilen vatandaşlarımız:

Dövizle askerlik başvurusunda bulunabilmek için oturma ve çalışma iznine sahip olarak yurtdışında en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak gerekmektedir. Bu süreye Türkiye’de geçirilen ve part-time calisilan süreler dahil değildir.

1) İşçi: İngiltere’de oturma ve çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az 3 yıl süreyle fiilen çalışmış olan, ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve bu statüsü devam eden kişiler.

2)İşveren: İngiltere’de oturma ve çalışma iznine sahip olarak bir işyerini en az 3 yıl süre ile, işveren olarak fiilen bu ülkede bulunmak suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu statüsü devam eden kişiler.

3)Gemi adamı: Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde en az 3 yıl süreyle fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu statüsü devam eden kişiler.

4)Donatan: Kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı yabancı bandıralı gemiyle yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kişiler.

5)Bir meslek veya sanatı icra eden kişi: İngiltere’de oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren tanımı dışında kalan herhangi bir meslek ve sanatı en az 3 yıl süreyle fiilen bu ülkede icra ettiğini resmi makamlarca verilmiş belgelerle kanıtlayan ve bu statüsü devam eden kişiler.

B) Eğitim dönemleri:

2–4 Ocak; 1–3 Nisan; 1–3 Temmuz ve 1–3 Ekim dönemleri için başvurulabilir. Eğitim süresi 21 gündür. Askerlik hizmetinin yapılacağı celp döneminden en az üç ay önce başvuruda bulunmak gerekmektedir.

C) Ödenecek miktar:

Ödemelerin Başkonsolosluğumuzdan temin edilecek bir belge ile ilgili banka hesabına yatırılması suretiyle en fazla 4 eşit taksitle ödenmesi mümkündür. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ilk taksit başvuru sırasında, geri kalanı ise yükümlünün yurtdışındaki statüsünün devam etmesi koşuluyla 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödenebilir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen, bu yıla ait dövizle askerlik miktarını öğrenmek için “Konsolosluk Harçları” sayfasını ziyaret ediniz.

D) Dövizle askerlik müracaatı için gerekli belgeler:

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

 • Dilekçe (dilekçe örneği için burayı tıklayınız. Bilgisayarda doldurduktan sonra baskısını alınız).
 • Pasaportun aslı ve işlemli sayfalarının birer adet fotokopisi (2, 3, 4 ve 60. ve ilk geliş tarihi ile çalışma izin damgalarının bulunduğu sayfalar). İngiltere’ye ilk giriş yapılan pasaport farklı ise bu pasaportun da aslı ve ilgili sayfalarının fotokopileri (2, 3, 4 ve 60. sayfalarıyla ilk giriş damgası ile çalışma izin damgalarının bulunduğu sayfalar).
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Bir işyerinde çalışan vatandaşlarımızın işyerlerinden, işveren veya serbest meslek sahiplerinin ise muhasebecilerinden ya da kayıtlı oldukları vergi dairesinden alacakları işe başlama tarihi, işyeri adı, adresi ve telefon numaralarini içeren, bilgisayarda antetli (baslikli) kagida yazilmis bir mektup (Belge tarihi üç aydan eski olmamalıdır. Elyazisi ile yazilmis mektuplar kabul edilmemektedir).
 • `Inland Revenue` isimli kurumdan alinacak, “National Insurance Contributions Record” olarak adlandirilan sigorta cetveli (`statement of account`). (Sozkonusu kurumun adresi: Contributor Caseworker, Room BP2102, Benton Park View, Longbenton, Newcastle Upon Tyne, NE98 1ZZ, Telephone: 084591 53002)
 • 6 adet fotoğraf

Başkonsolosluğumuzun adresi ve çalışma saatleri hakkında bilgi için burayı tıklayınız.


YEDEK SUBAY ADAYI OLARAK ASKERLİĞE KARAR ALDIRMA İŞLEMLERİ

Dört yıl ve daha fazla süreli eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan lisans düzeyinde mezun olan vatandaşlarımızın mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde askerliklerine Yedek Subay Adayı olarak karar aldırmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Aslının olmaması durumunda yurtiçindeki bir Noterden veya mezun olunan üniversiteden onaylı 3 adet sureti).
 • Yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanların diplomalarının T.C. Londra Eğitim Müşavirliğince onaylı 3 adet Türkçe çevirisi ile Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) verilme Denklik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • 8 adet fotoğraf

Çift uyruklu yükümlülerin 38 yaşına kadar askerlik ertelemeleri

Birden fazla tabiyetli Türk vatandaşlarının askerlik hizmeti, 1 Haziran 1992 tarih ve 21245 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3802 Sayılı Kanunun 1. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1993 gün ve 93-4613 sayılı kararı  ile düzenlenmiştir.

Buna göre İngiltere’de doğan ve ikamet edenler ile kanunî rüşt yaşına kadar (18 yaş) İngiltere’ye gelmiş olanlardan İngiliz vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşlarının talepleri halinde 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmektedir. Bu süre içerisinde durumlarına uyan ve kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler.

38 yaş askerlik ertelemesi yaptıracak yükümlülerin;

 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • T.C. pasaportu ve fotokopisi
 • İngiliz pasaportu ve fotokopisi
 • İngiliz doğum belgesi veya İngiliz vatandaşlık belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Çalışıyorsa; işyerinden mektup ve en son aya ait maaş kâğıdı
 • Devlet yardımı alıyorsa; en son aya ait maaş kâğıdı ve iş arama belgesi
 • İşveren ise; kayıtlı bulunduğu muhasebeciden son 3 ay içerisinde alınmış belge
 • Öğrenci ise; okuldan alınmış öğrenci belgesi (Eğitim Müşavirliğince tercüme ve tasdiki gerekmektedir.)

ile Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca;

 • Türkiye doğumlu olup, 18 yaşından önce İngiltere’ye gelmiş olanların; pasaportlarını ibraz etmeleri; pasaportlarında giriş vizesi bulunmayanların, İngiltere İçişleri Bakanlığından (Home Office) İngiltere’ye geliş tarihini ve ikamet izninin veriliş nedenini belirten ayrı bir yazı almaları,
 • İngiliz vatandaşlığını kazanmış olanların, bu durumlarını Başkonsolosluğumuz aracılığıyla T.C İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmiş olmaları gerekmektedir.

NOT :

1. Kanuni rüşt yaşından sonra İngiltere’ye gelerek İngiliz vatandaşlığını kazananların,

2. İngiltere’de doğmaları nedeniyle İngiliz vatandaşlığını kazanarak Türkiye’de ikamet edenlerin,

3. Kanuni rüşt yaşı sonuna kadar İngiltere’ye gelerek İngiliz vatandaşlığını kazanmasına rağmen müracaat tarihinde Türkiye’de ikamet edenlerin,

4. Aslen Türk vatandaşı olmadığı halde sonradan Türk vatandaşlığını kazanarak yurt dışında bulunanların yukarıdaki esaslara göre işlem görmeleri mümkün değildir.

[fbcomments]