Turk vatandasligina basvuru yapmak

Turkiye vatandasi olmayan ve yabanci bir ulkenin vatandasligini tasiyan ama Turkiye Cumhuriyeti vatandasligina basvuru yapmak isteyenler icin konsolosluktaki presedur assagidaki gibi belirtilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı için Müracaat

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsini haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak bahşetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlıdır.

1- Reşit olmak.

2- Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de (5) beş yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışnda bulunmamaktır.

3- Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye’ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.

4- İyi ahlak sahibi olmak.

5- Sağlıklı olmak.

6- Türkçeyi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.

7- İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Gerekli olan belgeler:

  • Doldurulmuş ve imzalanmış iki nüsha başvuru formu (başvuru formu Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir).
  • Vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve fotokopisi. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belgenin aslı ve fotokopisi.
  • Doğum belgesi ve fotokopisi, hangi tarihten beri Türkiye’de bulunduğunu ve Türkiye’nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye’ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgelerinin hepsi.).
  • Evli ise, eşinin ve varsa reşit olmayan çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı ve fotokopileri (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
  • Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdanı fotokopileri ve Türkiye adresleri.
  • Sağlıklı olduğunu ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığını gösterir doktor (GP) raporu.
  • Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (veya çalışıyor ise iş yerinden mektup).
  • Türkçe konuşma belgesi (Başkonsolosluğumuzca düzenlenecektir).
  • 6 adet fotoğraf.
  • 7 adet 50 Pence’lik posta pulu ve gerekli harç.

EVLİLİK NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a ) En az 3 yıldır evli olmak.
b ) Mücbir sebepler dışında bir arada yaşamak.
c ) Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı olmamak.
d ) Yeterli derecede Türkçe bilmek.

BAŞVURU SIRASINDA ARANAN BELGELER

1. Form dilekçe (Müracaat formu / Dilekçe). – (PDF)
2. Türk eşin açıklamalı aile nüfus kayıt örneği.
3. İngiliz eşin doğum belgesi (yabancı eş bir başka ülke vatandaşı ise doğum belgesinin onaylanması ve belgenin İngilizce veya Türkçeye onaylı çevirisinin yapılması gerekmektedir).
4. Yabancı eşin pasaportunun fotokopisi (resimli sayfadan iki adet).
5. Yabancı eşin sabıka kaydı (no criminal record).
6. Çiftlerin varsa müşterek çocuklarının nüfus cüzdanları.
7. Dört adet fotoğraf.
8. Sağlık raporu.
9. İşlem harcı
10. Mülakat formu (Mülakat formu – Başkonsoloslukta doldurulacaktır) – (PDF)

Başkonsolosluğumuzun adresi ve çalışma saatleri hakkında bilgi için burayı tıklayınız.

[fbcomments]